ASOV2020 (Algemene Specificatie Ondersteuningsconstructies voor Verkeersregelinstallaties)

Omdat een goed normblad voor deze productgroep ontbreekt, hebben een aantal mastfabrikanten zo’n tien jaren geleden de ASOV2010 samengesteld. In deze publicatie werd vastgelegd op welke wijze de masten tot dan toe werden geproduceerd. In 2019 werd de gehele publicatie herzien en waar nodig aangevuld. In november 2019 werd de ASOV 2020 gepubliceerd.

Nadat u uw e-mailadres heeft ingevuld, wordt de publicatie ASOV2020 per e-mail aan u verzonden. Doordat wij beschikken over uw e-mailadres, kunnen wij u eenvoudig informeren over wijzigingen en toevoegingen. Heeft u liever een papieren exemplaar, dan kunt u zich wenden tot één van de producenten.

 

 

De Waarheid over Stalen Masten

Staal is wereldwijd het meest gerecyclede materiaal. Staal is een goede grondstof voor de productie van masten en portalen en wordt daarom al veelvuldig toegepast. Om de goede keuze van staal te accentueren hebben we een publicatie samengesteld, waarin veel voordelen van staal worden benadrukt.

Nadat u uw e-mailadres heeft ingevuld, wordt de publicatie ASOV2020 per e-mail aan u verzonden. Heeft u liever een papieren exemplaar, dan kunt u zich wenden tot één van de vier producenten.