De Stichting Stalen Masten in Nederland (SMiN) werd opgericht in november 2019. De Stichting verenigt vier producenten van stalen masten, die allen zijn gevestigd in Nederland.

De Stichting SMiN heeft als doel het verzorgen van eenduidige bedrijfsonafhankelijke communicatie over materiaal, duurzaamheid en certificering, maar verzorgt ook standaardisatie van productgroepen, waarvoor vanuit het normalisatie-instituut geen normen zijn opgesteld. Een mooi voorbeeld van de publicatie van het standaardisatiedocument ASOV2020. In deze uitgave worden de algemene specificaties beschreven van ondersteuningsconstructies voor verkeersregelinstallaties. Veel wegbeheerders maken inmiddels gebruik van deze documenten.

Lees meer over ons